SPRÁVA
 
   
 
   
 
   
 
   

V současné době firma REMA, s.r.o. zajišťuje komplexní správu 85 bytových domů pro 59 majitelů, v nichž se nachází 2 030 jednotek. Domy v naší správě se nacházejí na území Prahy 1, Prahy 3, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7, Prahy 9 a Prahy 8, kde zajišťujeme správu většiny panelových domů na sídlišti Invalidovna.

Zajišťujeme komplexní servis dle požadavků mandanta.
Skládá se zejména:

• z předpisu nájmu a jeho evidence
• ze zpracování vyúčtování služeb pro jednotlivé nájemce
• z evidence dlužníků a jejich upomínání ve spolupráci s mandantem
• ze zajišťování výběru nájemného prostřednictvím SIPO
• z kompletní technické správy nemovitosti v rozsahu dle požadavků vlastníka
• z vedení účetnictví dle zákona o účetnictví včetně všech výstupů v ceně
• běžné údržby a opravy zajišťujeme v souladu s požadavky mandanta u našich smluvních dodavatelů
• z úklidu domu vlastními pracovníky (smlouva na úklid je uzavírána samostatně)
• z havarijní služby ve spolupráci s firmou TOMMI-holding spol. s r.o.
• z právní konzultace s firemním právníkem

Naše speciální nabídka
Firma REMA, s.r.o. svým mandantům nabízí uzavření rámcové pojistné smlouvy na dům u pojišťovny ALLIANZ a.s., která je oproti individuálně uzavřeným pojistným smlouvám až o 50% levnější při stejné výši plnění. Součástí rámcové smlouvy je i Garanční listina, která opravňuje nájemce v domě, kde je uzavřena rámcová smlouva k 15% slevě na ročním pojistném z domácnosti a odpovědnosti. To znamená nemalou finanční úsporu nejen pro majitele nemovitosti, ale i pro bydlící nájemníky.